Tegeltak

Ett rent tegeltak håller längre!

Det är viktigt att hålla tegeltaket rent från mossa och andra föroreningar. Mossan biter lätt fast på ojämna ytor och binder fukt som då tränger in i tegelplattor, vilket leder till sprickbildning i samband med att temperaturen sjunker och vattnet fryser. Reagera i tid och beställ en gratis takbesiktning så kollar vi vad ditt tak behöver, istället för att lämna det och senare hamna på dyra takreparationer.

Målning
Vi tvättar tegeltaket, byter ut söndriga taktegel och målar eller impregnerar taket. Före både målning och impregnering behandlas taket med mossgift som tar död på sporer som tränger igenom. Målningen sker i två repriser, först ett tunnare lager och sedan ett tjockare lager som ger en slät och fin yta. Allt blir snyggt och fint, som nytt helt enkelt. Om taket är relativt nytt och ytan och färgen är bra så blir det impregnerat, impregneringen går in i alla sprickor och porer där det stelnar och bildar en slät så sporer och mossa har svårt att få fäste. Impregneringsmedlet finns även med olika färgpigment.

Vi tvättar, fixar taktegel samt målar eller impregnerar taket för att det ska hålla så länge som möjligt.

Jobbet från kundkontakt till färdigt slutfört arbete kan se ut såhär:

  • Kunden kontaktar oss, t.ex. via formuläret nedan
  • Vi kontaktar kunden och kommer överrens om tid för besiktning
  • Vi besiktar taket och redogör åtgärdsbehoven samt ger en utförlig offert på arbetet
  • Vi gör avtal med kunden och kommer överrens om när arbetet skall utföras
  • Vi utför arbetet enligt överrenskommelse
  • Slutgranskning och dokumentation tillsammans med kunden

Vi står även till tjänst med reparation och installation av taksäkerhetsprodukter och hängrännor.

Vi har ett begränsat lager av olika tegeltakspannor som vi erbjuder styckevis. Ring och fråga mer!

Kontakt

Informationen i formuläret används endast för att svara på meddelandet