Kontakt

Kontakt

Dejour 24h: +358 50 5651 440


Glenn Snellman, Arbetsmottagning
Tel. +358 50 4086 286

Evert Pesämaa
tel. +358 40 9636 223

Lennart Snellman
tel. +358 44 3282 564

e-post: fornamn.efternamn@ammattipojat.fi

FAKTURERINGSADRESS

Vi önskar att ni i första hand skickar e-fakturor till oss.

Teknisk data för e-fakturering:

Operatörsuppgifter
Namn FO-nummer
Ammatipojat Ab Oy 2168843-0
Företagets uppgifter
E-fakturaadress Förmedlarkod Operatör
003721688430 E204503 OpusCapita Solutions Oy

Fakturor i pdf-format kan sändas per e-post till AmmattipojatAbOy.FI.P.123121-6@docinbound.com
Pappersfakturor till skanningstjänstens postadress:

Ammattipojat Ab Oy (OpusCapita skanningstjänst)
PL 97026
00063 LASKUNET

För att skanningstjänsten ska kunna behandla inköpsfakturan, behöver adressen också finnas på själva fakturan, inte bara på kuvertet.

Till skanningstjänsten ska endast pappersfakturor skickas, all annan post sänds till vår postadress:

Ammattipojat Ab Oy, Kalvholmsvägen 44, 68560 Eugmo