FAQ

FAQ

Här kommer svar på de vanligaste frågor som ställs oss angående takunderhåll. Du kan alltid kontakta oss om du har flera frågor.

Tar taktegel skada när man tvättar med högtryckstvätt?
-Vi tvättar med 200-250 bars tryck. Det gör inte takteglen nån skada men tar bort allt nödvändigt för att få en ren yta att måla eller impregnera.

Använder ni vatten eller oljebaserad målfärg plåt-tak?
-Vi använder regelbundet av både olje- och vattenbaserade målfärger, helt enligt det vi anser lämpa sig bäst från fall till fall och i samförstånd med kunden.

Går det att tvätta filt-tak?
-De går bra att tvätta rent ett filt-tak om filten ännu är i gott skick, vi justerar ner trycket i vår tvätt så blir det rent utan att allt ”grus” försvinner.

Målar ni minerit-tak?
-Tyvärr innehåller minerit-skivorna ofta asbest. Att jobba med asbest leder till ökade kostnader. Tvättvattnet bör rengöras. Vi rekomenderar att ni tar kontakt med ett företag som byter takmaterial åt er.

Hur lång tid tar en tak-tvätt/målning?
-Om vi utgår ifrån ett normalstort egnahemshus så tar tvättandet en dag och målandet en dag, detta med några dagars mellanrum, allt enligt vädret.

Behöver jag vara hemma vid utförandet?
-Nej, vi kollar i samband med takbesiktningen var vi får el och vatten. Finns inte det att tillgå så tar vi med oss eget vatten och elaggregat.

Behöver jag förbereda på något sätt förrän ni kommer?
-Nej, vi skyddar allt som riskerar att bli smutsigt och städar upp efter oss.

Var kostar en takbesiktning och behöver jag vara hemma?
-Takbesiktningen är gratis! Och du behöver inte vara hemma. Vid en besiktning går vi igenom ett antal viktiga punkter och redogör för dig om det finns behov för åtgärder samt ger en offert på arbetet.

Vad kostar ytbehandlingen av mitt tak?
-Vi vill alltid komma ut på plats och se huset för att få ”känna” på taket, då kan vi göra en bedömning av vad taket behöver och efter det ger vi offert på arbetet. Du får alltid ett fast pris och kan färdigt räkna ut hushållsavdragets inverkan för att få veta det slutliga priset förrän du bokar oss.

Vad ger ni för garantier på en utförd ytbehandling?
-Vi strävar alltid efter att hålla hög kvalité på arbetet och använder marknadens bästa produkter för att alltid få ett så bra slutresultat som möjligt. Detta ger oss också utrymme för att kunna lova bra garantier för de projekt vi tar på oss.