Ångning

Mångsidiga ångtjänster för industrin, byggnadssektorn, kommuner

Vi erbjuder mångsidiga ångtjänster med våra mobila ångaggregat (helt oberoende av vatten och ström). Vi har utrustning för både stora och små projekt. Vi har storebror (680kW) som lämpar sig för stora projekt där vi kan ånga med flera slangar samtidigt, samt lillebror (200kW) som är snabb och smidig på små projekt som öppning av igenfrusna rör och vägtrummor. Vi har även separat utrustning för friskvattenrör så rören inte blir kontaminerade.
Vi utvecklar vår utrustning och våra metoder kontinuerligt, för att på ett kostnadseffektivt men fram för allt tryggt sätt kunna underlätta problemen med snö, is och tjäle för våra kunder
Ånga används till bl.a.:

  • Snö och is borttagning för byggnadssektorn
  • Avisning av tak, fartyg, mm
  • Upptining av tjäle
  • Upptining av igenfrusna brunnar och rör

Vi finns i Larsmo, Österbotten, men vi har referenser över hela Finland. Vårt arbetsteam är känt för att vara pålitliga och flitiga. Vi strävar alltid till att överträffa våra kunders förväntningar.

Utrustning

Alla aggregat är självförsörjande med el och vatten.

Ångningsaggregat

Ångningsaggregat

Högtryck

Kontakt

Informationen i formuläret används endast för att svara på meddelandet